Aktuella utställningar på Kuntsi

Kuntsi > Näyttelyt > Nyt esillä

Konstnärsträff

En konstnärsträff med Marjo Levlin hålls lördag 6.5. kl. 14-15:30. Konstnärsträffen är öppen för allmänheten och ingår i museets inträdesbiljett.

Guidningar

Utställningens publikguidningar hålls söndagarna 7.5, 4.6, 2.7, 6.8 och 3.9. Svenskspråkig guidning ordnas kl. 13 och finskspråkig guidning kl. 14. Guidningarna är öppna för alla och ingår i museets inträdesbiljett. Guidningarna startar i museets aula.

Marjo Levlin: Drömmar, vålnader

6.5.-3.9.2017

I Kuntsis första våning visas 6.5–3.9.2017 Marjo Levlins separatutställning Drömmar, vålnader. Utställningen, som utgörs av installationer och kortfilmer, behandlar bortglömda berättelser från en finlandssvensk socken i Österbotten om människor som söker sin plats, sin näring och sig själva. Drömmar från hundra år tillbaka i tiden likställs med nutiden och vålnader från det förflutna väcks till liv. Med finns en videoinstallation, som visas för första gången och som behandlar den rasbiologiska inriktningen i början av 1900-talet och undersökningar i anslutning till denna, som även utfördes i Österbotten i tiderna. Via detta funderar konstnären över vad som händer då synsättet blir för inskränkt, då den övergripande förståelsen och humanismen försvinner.

Andra teman i utställningen är drömmar om att hitta ett bättre liv någon annanstans, t.ex. emigrationen från Finland till Amerika i början av 1900-talet och invandringen till Europa som pågår för tillfället. Utställningen berättar även om ett samfunds minne och om hur snabbt vanliga människors historier glöms bort och försvinner ur den allmänna vetskapen.

Marjo Levlin (född 1966) är en finländsk konstnär, som bor och arbetar i Helsingfors. I sina verk behandlar Marjo Levlin både personliga och universala ämnen och förenar historia och aktuella fenomen. Levlin, som inledde sin karriär som konstmålare, arbetar numera huvudsakligen via installationer och kortfilmer och bygger ofta upp verkshelheter med hjälp av insamlade och upphittade föremål.

Utställningen har producerats av Kuntsis museum för modern konst.

Marjo Levlin: stillbild från videoinstallation Dividual Individual, 2017. Foto: J.P. Mouritzen, SLS arkiv, SLS 896 & Luomus.

Art Battle

4.2.-3.9.2017

Guidningar

Guidningarna är öppna för alla och ingår i museets inträdesbiljett. Guidningarna startar i museets aula. Se närmare tidpunkter från Evenemang.

Art Battle

Utställningen Art Battle firar det tioåriga museet. Kuntsis museum för modern konst inbjöd via en allmän ansökan deltagare med intresse för att göra en utställning till tävlingen Art Battle. Bland många bra ansökningar valdes fyra grupper ut, vilka får visa sin förmåga inom bildkonsten och välja ut verk för jubileumsårets utställning.

Utställningen presenterar Kuntsis konstsamling, som är en betydande samling av finländsk nutidskonst. Samlingen omfattar verk ända från början av 1900-talet till 2000-talet, men tyngdpunkten vilar på konst från skiftet mellan 1960- och 70-talen.

Vilken av grupperna skapar den bästa helheten av verken i samlingen? Vilka väljer de intressantaste verken? Utställningsbesökarna röstar fram vinnaren av Art Battle bland fyra helheter av verk.

Utställningskonceptet har planerats av handledande kurator Kira Sjöberg.

Till början
Tämä sivusto edellyttää javascript-tukea. Ole hyvä ja aktivoi tuki selaimessasi.