Aktuella utställningar på Kuntsi

Kuntsi > Näyttelyt > Nyt esillä

Guidningar

Publikguidningar hålls söndagarna 4.2, 4.3 och 1.4. kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.

Guidningarna för allmänheten ingår i museets inträdesavgift.

Du kan också boka en egen avgiftsbelagd guidning för din grupp på numret 06-325 3801.

Samlarträffen 3.2.

Samlarträffen med kommerseråd Raimo Heino och fru Raini Heino samt gallerist Rauli Heino hålls den 3.2 kl. 14-15.30. Träffen är öppen för alla och ingår i inträdesbiljettens pris.

Gratis inträde 28.2.

Utställningen kan ses gratis på Kalevaladagen, dvs. den finska kulturens dag 28.2.
Människans bild – verk ur Heinos konststiftelses samling

3.2–22.4.2018

Utställningen Människans bild – verk ur Heinos konststiftelses samling lyfter fram den finländska nutidskonstens breda spektrum genom att visa upp verk av viktiga finländska konstnärer. Utställningen betonar konstens direkta känslomässiga inverkan och erbjuder betraktaren en möjlighet att identifiera sig med de många olika sätt som nutidskonsten beskriver människan. Vi ställer ut över 70 verk av 45 olika bildkonstnärer.

Utställningen utvecklar frågan om hur det är att leva i vår tid; människans förhållande till sin omgivning, upplevelser av andlighet, självanalys och relationer till andra människor. Såväl lågmälda studier som samhällskritik träder fram. Utställningen understryker konstens kraft – med hjälp av en och samma samling, genom att belysa pärlor inom modernismen och samtidskonsten.

Tidigare tf. museidirektör Selma Green har varit kurator för utställningen, som har samproducerats av Kuntsi museum för modern konst och Heinos konststiftelse. Utställningen hör till en serie utställningar vid Kuntsi museum för modern konst som ska presentera konstsamlare och kasta ljus över konstsamling som intresse.

Heinos samling

Utställningen Människans bild har sammanställts ur Heinos konststiftelses omfattande donationssamling. Samling har byggts upp av kommerserådet Raimo Heino och hans fru Raini Heino tillsammans med deras son, galleristen Rauli Heino. Familjen Heinos samling har uppstått ur Raimos, Rainis och Raulis personliga smak och består av finländsk samtidskonst. Samlingen hör till de mest notabla i Finland och den omfattar totalt 1 416 verk av 223 konstnärer från 1950- talet och fram till idag.

Samlingen omfattar målningar, skulpturer, teckningar, fotografier och verk med rörliga bilder. Under de gånga årtiondenas lopp har samlarna särskilt köpt in verk av unga konstnärer från aktuella utställningar.

År 2015 donerade familjen Heino samlingen till sin stiftelse, som arbetar för att stärka bildkonstens position och relation till allmänheten inom kulturens område. Syftet med stiftelsen är att trygga samlingens fortbestånd och att arbeta för bildkonstens väl. Stiftelsen vill också framhålla privatpersoners betydelse när det gäller att stödja konst.

Verk från följande konstnärer ingår i utställningen:

Henni Alftan, Ville Andersson, Axel Antas, Elina Brotherus, Kira Gluschkoff, Annika Dahlsten, Eeva-Riitta Eerola, Miklos Gaál, Susanna Gottberg, Kalle Hamm, Jaakko Heikkilä, Tiina Heiska, Petri Hytönen, Kati immonen, Ulla Jokisalo, Tapio Junno, Aino Kannisto, Pekka Kauhanen, Heta Kuchka, Markku Laakso, Antti Laitinen, Jouko Lehtola, Anni Leppälä, Juhani Linnovaara, Robert Lucander, Susanna Majuri, Elina Merenmies, Jarmo Mäkilä, Leena Nio, Marja Pirilä, Jorma Puranen, Aurora Reinhard, Topi Ruotsalainen, Stiina Saaristo, Hans von Schantz, Kim Simonsson, Mari Sunna, Päivi Takala, Antti Tanttu, Marjatta Tapiola, Anne Tompuri, Jussi TwoSeven, Anssi Törrönen, Viggo Wallensköld ja Henry Wuorila-Stenberg.

Till början
Tämä sivusto edellyttää javascript-tukea. Ole hyvä ja aktivoi tuki selaimessasi.