Information för skolgrupper som besöker Kuntsi museum

Kuntsi > Opettajille > Hyvä tietää
Lärare

Välkommen till konstutställningen!

Du kan tillsammans med din grupp besöka Kuntsi museum för modern konst under hela året och ta del av olika utställningar. I museet presenteras verk ur de egna samlingarna eller olika växlande utställningar. Du kan bekanta dig närmare med de aktuella utställningarna på sidan Utställningar.

Vi hoppas att så många skol-, studerande- och daghemsgrupper som möjligt har möjlighet att bekanta sig med och fördjupa sig i våra utställningar. Man kan bekanta sig med utställningen genom en guidad rundvandring, eller med lärarens ledning.

Lärare som önskar förbereda sig inför museibesöket har gratis inträde till museet. Inträdet är också gratis för lärare då man anländer tillsammans med gruppen.

Givande stunder i sällskap av konsten!

Innan museibesöket

Museibesöket kräver alltid planering och förberedelser. Fundera på förhand hur gruppens tidtabell ser ut; hur mycket tid finns det för museibesöket, reservera tid också för resorna och för förberedelser i museet. Det går åt tid till praktiska saker som att klä av ytterkläder, toalettbesök osv. Man bör reservera cirka en lektions tid för att bekanta sig med utställningen (45 min.). Diskutera museibesöket i klassen eller med daghemsgruppen redan på förhand. Man kan bekanta sig med utställningens tema redan under den föregående lektionen eller ta del av kommande uppgifter.

Man kan reservera en guidad rundvandring på förhand på nummer 06 325 3801 (ti - fre kl. 10-15). Bokningen bör göra senast 3 dagar innan museibesöket. Inträde under 18 åringar och guidningar är avgiftsfria för skol- och daghemsgrupper från Vasa. För grupper från övriga orter uppbärs avgiften 30 € för guidad rundvandring.

Även om man inte tar del av en guidad rundvandring i museet är det bra att informera om ett självständigt museibesök med en större grupp, för att undvika rusning.

Kuntsi museum för modern konst är öppet från tisdag till söndag kl. 11-17.

Ofta erbjuds också olika workshops i samband med utställningens tema. I Kuntsi finns Studion, ett utrymme för handledd workshopverksamhet i lugn och ro. Information om aktuella workshops fås på museets hemsidor samt via e-postlistan för lärare. Du kan bli medlem av e-postlistan genom att skicka dina uppgifter (namn, skola, klass/ämne) till adressen jenni.niemi(a)vaasa.fi. Det arrangeras dessutom infotillfällen för lärare några gånger om året för att informera om de aktuella utställningarna och de övriga aktiviteterna.

 

Under museibesöket

Ryggsäckar, jackor, cykelhjälmar och paraplyer lämnas vid knaggarna i museets entré. Om gruppen reserverat en guide, väntar denna på gruppen vid museets infodisk.

Trots att guiden under museibesöket går igenom hur man uppträder i museet, vore det bra att diskutera saken också på förhand i skolan eller på daghemmet.

Viktigast är det att minnas att man under museibesöket inte får vidröra de utställda verken. De är nämligen värdefulla och kan därför lätt bli skadade. I museet lär vi oss att se på verken och respektera deras unika karaktär: det utställda verket existerar endast i ett exemplar i hela världen!

Ofta är det också skäl att minnas att det samtidigt kan finnas andra besökare i museet och också de skall ges möjlighet att njuta av konstverken. Människor kan uppföra sig olikt i museet; en del vill diskutera och reflektera medan andra vill undersöka verken i lugn och ro. Därför bör man röra sig lugnt i museisalarna. Diskussion och frågor är alltid välkomna, men onödigt stök är bra att lämna utanför museet. Läraren ansvarar alltid för sin grupp och dess säkerhet.

Efter besöket

Under hemresan eller i klassrummet kan man sedan diskutera och reflektera vidare över det man sett och upplevt i museet. Utställningens teman kan man behandla senare under bildkonst lektionerna eller i samband med andra ämnen, beroende på det aktuella temat, be modigt om råd för olika aktiviteter av museipedagogen.

Förfrågningar: museipedagog Jenni Niemi, jenni.niemi(a)vaasa.fi, tfn. 040 184 9250

Till början
Tämä sivusto edellyttää javascript-tukea. Ole hyvä ja aktivoi tuki selaimessasi.