Simo Kuntsi

Kuntsi > Kuntsi > Simo Kuntsi
Simo Kuntsi

"Vasa - Min ungdoms och mitt livsverks stad"

Simo Kuntsi föddes i Jyväskylä 2 augusti, 1913. Hans föräldrar var Kaarlo Johan Tuomas Kuntsi och Helmi Elisabeth (f. Kiljander). Efter Finlands inbördeskrig, år 1918, flyttade den då femårige Simo Kuntsi med sin familj ifrån födelsestaden Jyväskylä till västkuststaden Vasa, där hans far började arbeta som verkställande direktör i Vasa Ångbageri Ab, som snart blev en del av Vasa Ångkvarn Ab.

Till familjens bekantskapskrets i den lilla staden hörde framför allt Ångkvarnens direktörer samt stadens affärsmän, som familjerna Bruun, Tikanoja, Myntti, Schauman, Rewell och Levon. Hösten 1923 började Simo Kuntsi tillsammans med sin bror Risto första klassen i Vaasan suomalainen lyseo. Deras teckningslärare i lycéet var konstnären Toivo Talvi, som Simo Kuntsi senare betecknade som en "alldeles sällsynt och förunderlig konstpedagog". Talvi fick Simo och Risto att intressera sig för bildkonst så till den milda grad, att det emellanåt störde annat skolarbete. Så fort möjligheten uppenbarade sig, tog Talvi med sig klassen för att bekanta sig med konstutställningar, berätta om verken i utställningen och vid vissa tillfällen ge eleverna möjligheten att träffa själva konstnären. Simo och Risto började ivrigt måla med vattenfärger och tog sedan med sig verken de gjort på fritiden till skolan för att visa för läraren. Drömmarna om en karriär som konstnär accepterades dock inte av pojkarnas far.

Simo Kuntsi

Familjen Kuntsis medlemmar hörde till bl.a. Vaasan taideyhdistys och genom föräldrarnas konstintresse fick Simo redan som barn känsla för konst och lokala konstnärer. Fadern Kaarlo beslöt sig i mitten av 1920-talet att komplettera hemmets inredning med konstverk och skaffade då verk av kända finländska konstnärer att pryda väggarna med, däribland konst av Pekka Halonen, Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck, Vilho Sjöström, Alvar Cavén, Antti Favén, Magnus Enckell och Jalmari Ruokokoski.

Ångkvarnens direktörer hörde till vasakonstnärernas mest framstående kunder. Eemu Myntti, Frans Hiivanainen, Einari Frisk (Uusikylä), Eero Nelimarkka, Matti Annala, Frans Hautala och Emil Danielsson gick hos familjen Kuntsi, liksom hos andra förmögna familjer, för att sälja sina konstverk. "Eemu Myntti var en charmant man, men ibland helgalen", har Simo Kuntsi senare konstaterat om sin familjebekant. Fadern lät Simo vara med och se på de tavlor som konstnärerna bjöd ut och välja den som passade hemmets väggar bäst, något som betydde mycket för pojken.

Simo Kuntsi blev färdig ekonom från Helsingin kauppakorkeakoulu år 1934. Han började sin karriär i Vasa Ångkvarns tjänst år 1936 och hann innan han pensionerades år 1970 verka som bl.a. kommersiell direktör, vice verkställande direktör och styrelsemedlem. Kuntsi ingick äktenskap med Margareta Knuus år 1937 och deras barn Jorma, Hannele och Eva föddes åren 1938, 1942 och 1946. Efter att Simo och Margareta skilt sig, gifte sig Kuntsi år 1953 med FM Anna Kaarina (Kaisa) Kaukoranta. I och med att Vasa Ångkvarns huvudkontor flyttade till Helsingfors, blev huvudstaden även Simo och Kaisa Kuntsis nya hemstad år 1960.

Text: Riina Tiitola
Översättning: Yvonne Stenroos

Till början
Tämä sivusto edellyttää javascript-tukea. Ole hyvä ja aktivoi tuki selaimessasi.