Kuntsis konstsamling

Kuntsi > Kokoelma
Joan Miró - Nainen / Kvinna / Woman (1974)

I Kuntsis stiftelses konstsamling finns över 900 finländska och utländska verk. Det är framförallt en anmärkningsvärd klassisk samling av finländsk modernism, som presenterar finländsk bildkonst från 1950-talet och framåt. Kuntsis stiftelses samling är också en av de mest framstående samlingarna som presenterar finländsk samtidskonst från och med 1960- och 70-talen.

Popkonst, kinetisk konst, deltagande konst, informalism, surrealism, nyexpressionism, postmodernism... Kuntsis stiftelses samling är ett tvärsnitt av den nya konstens historia, från internationella modernister till finländska nutidskonstnärer. Eftersom Kuntsis samlarintresse fick sin början med den mer traditionella konsten, finns det även en liten helhet av äldre finländsk konst i samlingen. Samlingens utländska del med internationella verk, representerar främst konst från 1950-talet och därefter.

Donationer och depositioner förstärker ytterligare tillvaratagandet av aktuell konst, vilket Kuntsi understödde, och ger samtidigt stark betydelse åt Vasa som centrum för samtidskonsten. År 2003 deponerades bl.a en helhet verk av konstnären Carl Wargh i anslutning till Kuntsis stiftelses samling. I samband med museets öppnande i februari 2007 deponerades en av vår tids mest betydelsefulla samlingar, tandläkare Lars Swanljungs samling, i Vasa.

Simo & Kaisa Kuntsi

Samlingens födelse

Simo Kuntsi började samla konst på 1950-talet. Intresset för konst hade Kuntsi fått redan i barndomshemmet i Vasa. Till en början samlade Simo Kuntsi äldre finländsk konst. Under 1960-talet började han intressera sig för finländsk nutidskonst i och med att det inhemska konstlivet frigjordes och konstens förnyelseprocess medförde stora förändringar. Under 1950-talet hade Kuntsi redan hunnit bekanta sig med utländsk nutidskonst under sina utlandsresor.

Tillsammans med sin fru, Kaisa Kuntsi, samlade Simo Kuntsi internationell konst, målningar och grafik sedan 1950-talet fram till 1980-talet. Kuntsis konstsamling hade vid 1970-talets början vuxit sig så stor att endast en liten del av verken rymdes på hemmets väggar. Idén att ställa ut samlingens konstverk kom från Kuntsis vän Martti Ulkuniemi, rektor för Vasa handelsläroverk, som då höll på att byggas. Kuntsi lät idén mogna och då han besökte byggnaden som höll på att färdigställas ansåg han att de vida utrymmena och de vita väggarna lämpade sig för att ställa ut nutidskonst. Från år 1970 till år 1997 hängde en del av Kuntsis konstsamling för allmän åskådning i Vasa handelsläroverk.

Efter att stiftelsen bildats (år 1970) koncentrerade sig Simo Kuntsi på att komplettera den donerade samlingen av finländsk modern- och nutidskonst. Då samlingen blev offentlig fick samlaren ny motivation: en större noggrannhet måste iakttas vid anskaffningen av nya verk än då de var ämnade för hemmets väggar. Kuntsis samling speglade hans egen personliga konstsmak och man ville att samlingen även i fortsättningen skulle spegla Simo Kuntsi.

David Hockney - Gregor uima-altaassa /  Gregor i simbassängen / Gregor in the pool (1978)

Utländsk konst

Kuntsis samling av utländsk konst delas in i utländsk målarkonst och grafik.

Den utländska målarkonsten inriktar sig innehållsmässigt på allmäneuropeisk postimpressionism och sk. salongsrealism. Bland verken, som är samlade under 1950-70-talen, finns särskilt franska konstnärer representerade, men även tyska, brittiska, checkiska, spanska och sydamerikanska konstnärer som André Brasilier, Roger de Coninck, Christo, Jiri Kólar, Peter Klasen och David Hockney. Bland de mest berömda konstnärerna i Kuntsis samling av utländsk målarkonst kan nämnas Henri Matisse, Joan Miró, Antonio Tápies och Fernando Botero.

Till denna samling hör sammanlagt 79 verk; målningar, skulpturer och teckningar. Till Kuntsis samling av utländsk grafik hör utöver de traditionella etsningarna, akvatinterna och träsnitten även serigrafier och litografier. Till samlingen hör verk av konstnärer som Georges Braque, Salvador Dali, Gino Severini och Max Ernst samt Jim Dine, Antonio Saura och Jean Tinguely. Samlingen med utländsk grafik består av 152 verk.

Leena Luostarinen - Yöleopardi / Nattleopard / A Night Leopard (1981)

Finländsk konst

Kuntsis samling av finländsk konst representeras av samlingen av finländsk nutidskonst samt samlingen av äldre finländsk konst. Samlingen av finländsk nutidskonst (1960-1990) utgör den största och mest betydande delen av alla Kuntsis samlingar. Samlingen ger en omfattande och högklassig överblick över den finländska konstens utvekcling och presenterar över 320 verk.

Till samlingens konstnärer hör bl.a. Kauko Lehtinen, Kimmo Kaivanto, Göran Augustson, Ernst Mether-Borgström, Kain Tapper, Aarno Salosmaa, Alpo Jaakola, Juhani Harri, Ahti Lavonen och Reino Hietanen. Nyare konst, från 1980- och 1990-talen, representeras av bl.a. Leena Luostarinen, Jan Kenneth Weckman, Marjatta Tapiola, Marika Mäkelä, Tero Laaksonen, Kuutti Lavonen, Johanna Koistinen och Pauno Pohjolainen. Grafik finns av bl.a. Pentti Kaskipuro, Pentti Lumikangas, Tuulikki Pietilä, Esa Riippa och Juha Tammenpää.

I Kuntsis konstsamling finns även en samling äldre finländsk konst (1900-1960). Den utgör hela samlingens grund. Samlingen omfattar 69 verk, huvudsakligen målningar men även teckningar och skulpturer. Till konstnärerna i samlingen hör bl.a. Tuomas von Boehm, Ina Colliander, Ragnar Ekelund, Pekka Halonen, Mikko Hovi samt de österbottniska konstnärerna Nandor Mikola, Eero Nelimarkka, Eemu Myntti och Einari Uusikylä.

Andy Warhol - Mao (1972)

Swanljungs samling

Donationer och depositioner har ytterligare bidragit till att stärka museisamlingarna, som Simo Kuntsi skapade. Detta ger museet möjligheten att visa upp också den aktuella samtidskonsten. I samband med öppnandet av Kuntsi museum för modern konst år 2007 deponerades tandläkare Lars Swanljungs (f. 1944) konstsamling i Vasa. Swanljung som tillhör de mest framgångsrika finländska konstsamlarna idag har byggt upp en samling där fokus ligger på den finländska och nordiska samtidskonsten med inslag av baltisk konst.

Samlingen omfattar både målningar, teckningar och skulpturer, fotografier, installationer, video- och mediekonst. Swanljung började samla konst på 1980-talet och har redan skapat en omfattande helhet som består av mer än 800 verk. Samlingen är en följdriktig fortsättning på den konstsamling som Simo Kuntsi samlade. Det varma intresset för konsten, förmågan att uppfatta förändringar och nya trender på konstfältet och ett öga för skickliga konstutövare kan sägas vara karakteristiskt för båda samlarna, Simo Kuntsi och Lars Swanljung.

Konstnärer i samlingen är bl.a. Pasi Karjula, Marianna Uutinen, Silja Rantanen, Jukka Korkeila, Anna Retulainen, Elina Brotherus, Martti Aiha, Hannu Väisänen, Heli Hiltunen, Marko Vuokola, Miklos Gaál, Anne Katrine Dolven, Ernst Billgren, Olav Christopher Jensen, Kristján och Sigurdur Gudmunsson.Publikation: Samlaren och hans samling

"Konstsamlaren Lars Swanljungs samling är en cocktail av ordning och tokeri", så beskrivs den av konstvetare Maaria Niemi. Hon och tre andra konstvetare ha skrivit en presentation av den här omfattande samlingen av nutidskonst som är deponerad i Kuntsi museum för modern konst.

Bild: Jukka Korkeila: Miracle of LevitationUtställningar ur samlingen

År 1999 fick publiken i Vasa och Esbo för första gången se en utställning I drömmen kan jag flyga med verk ur Lars Swanljungs samling. Under de gångna åren har verk ur samlingen visats i inhemska och utländska utställningar eller mindre sammansättningar och även enskilda verk har presenterats. År 2008 visades utställningen Den förlorade sonens återkomst i Kuntsi museum för modern konst, som presenterade finsk och nordisk nutidskonst ur Swanljungs samling. År 2009 åkte ett urval ur samlingens verk på utställningsturné till Tavastehus, Joensuu och Malmö.

I drömmen kan jag flyga, Tikanojas konsthem, 23.1-5.3.2000, Galleria Otso, Esbo, 2000,
Den förlorade sonens återkomst, Kuntsi museum för modern konst, 15.3 -1.6.2008
Swanljung på besök i Tavastehus, Tavastehus konstmuseum, 11.2-19.4.2009
Brustet hjärta, Joensuu konstmuseum, 27.5–16.8.2009
Swanljung möter Malmö konstmuseum, Malmö Konstmuseum, 30.8–8.11.2009
Ansikte mot ansikte – Verk ur Kuntsis stiftelses och Swanljungs samlingar, 12.5.2012-27.1.2013

Utställningarna Kuntsis ikoner 1 & 2, Sommarbord och Speglar konsten vår värld? har visats verk ur Swanljungs samlingar under åren 2007 – 2009 i Kuntsi museum för modern konst.

 

Årets vän av samtidskonst 2014

Konstsamlare Lars Swanljung har blivit vald till Årets vän av samtidskonst. Kiasmas Vänner rf väljer varje år en person eller en grupp som på ett betydande sätt verkat för samtidskonstens väl. Årets vän av samtidskonst valdes i år för nittonde gången.

Tandläkare Lars Swanljung (f. 1944) är i den finländska kretsen för samtidskonst känd som en fördomsfri och passionerad konstsamlare. Samlandet har efter ett kvartssekel resulterat i en av Finlands största privata konstsamlingar, bestående av nästan 800 verk. Samlaren, bosatt i Helsingfors, har deponerat samlingen i Kuntsi museum för modern konst i sin hemstad Vasa sedan år 2007.

Kiasmas vänner rf grundades 1991 i tre syften: att stöda Kiasma, att göra samtidskonsten mer känd och att erbjuda medlemmarna upplevelser av och information om samtidskonsten.

Erkännandet tillkännagavs under en tillställning i Kiasma i Helsingfors fredagen den 7.2.2014.

För mera information: Sekreterare Lena Teromaa, Kiasmas vänner rf. tfn. 0294 500 595, ystavat@kiasma.fi

 

 

Till början
Tämä sivusto edellyttää javascript-tukea. Ole hyvä ja aktivoi tuki selaimessasi.