Kuntsi museum för modern konst

Kuntsi > Museo ja sen historia
Kuntsi

Kuntsis stiftelses konstsamling är en av de mest framstående finländska samlingarna av modern konst tillsammans med Sara Hildéns, Maire Gullichsens och Wihuris stiftelse. Ett lämpligt utställningsutrymme för konstsamlingen söktes under ett par decennier. Verken i Kuntsis konstsamlig var fr.o.m. år 1972 utställda i Vasa handelsläroverks aula, vilket var en acceptabel lösning för konstsamlingens bestående utställning under 1970- och 1980-talen.

Utrymmena uppfyllde dock inte kraven som ställs på moderna konstmuseer under 1990-talet. År 1996 fick samlingen lagerutrymmen i Tullpackhuset i inre hamnen. Vasa stadsfullmäktige beslöt 20.3.2000 att renovera Tullpackhuset till ett modernt konstmuseum. Samtidigt förverkligades Kuntsi stiftelsens och Vasa stads avtal från 1970 att ge samlingen en konstant utställning i Vasa. Under åren 2004-2005 gjordes Tullpackhuset i ordning för museiändamål genom en omfattande renovering. Det nya museet har drygt 1400m² utställningsyta, en museishop, museicaféet Simo, Studion samt ett konstbibliotek. Museet är hinderfritt planerat med hiss, möjlighet att röra sig med rullstol, infartsramp, inva-wc samt skötrum och låsbar klädförvaring. Kuntsis museum för modern konst är en del av Tikanojas konsthems organisation.

Kuntsi broschyr

Kuntsi stiftelse

Konsul Simo Kuntsi (1913-1984) grundade år 1970 stiftelsen Kuntsi och förde sin växande konstsamling, bestående av 121 verk, till sin forna hemstad Vasa för att utvidga det redan omfattande konstutbudet. Samma år som stiftelsen grundades, gjorde Kuntsi ett avtal med Vasa stad, där staden förband sig att bevara samlingen i staden och ordna ett eget utrymme för konstverken. Sedan stiftelsens grundande har en del av den moderna samlingen varit utställd för allmänheten i Vasa handelsläroverk fram till år 1997, varefter den förvarats i lager.

Som ordförande i stiftelsens styrelse verkade konsul Simo Kuntsi under sin livstid. Till stiftelsens styrelse har sedan grundandet hört representanter för Ateneums konstmuseum, Vasa stad och Suomen Taiteilijaseura. Utöver dessa har experter av olika områden kompletterat styrelsen.

Stiftelsens verksamhetsidé har från första början varit att erbjuda Vasas publik konst av deras egen tid samt att samla och presentera konstvärldens nya och närhistoriska företeelser.

Medlemmarna i Kuntsis stiftelses styrelse

Som ordförande för Kuntsis stiftelse verkar för närvarande Hannele Kuntsi-Aalto (Nystad) och medlemmarna är Vasa stads representant, Vasa hovrätts president Olli Varila (Vasa), Nationalmuseets direktör Berndt Arell (Stockholm), konstsamlare Lars Swanljung (Helsingfors), representant för Konstnärsgillet i Finland, verkställande direktör Kirsi Korhonen (Helsingfors) och representant för släkten Kuntsi, Susanna Kuningas (Helsingfors).

Konstnärerna Kauko Lehtinen (1925-2012, Åbo) och Veikko Takala (1923-2008, Vasa) utsågs efter långvarigt medlemskap i styrelsen för Kuntsi stiftelse till stiftelsens hedersmedlemmar år 2007.

Kontaktuppgifter och information: Ombudsman Anne-Maj Salin, tfn. 040 590 5524.

 

Byggnaden

Kuntsis museum för modern konst är beläget i det gamla Tullpackhuset i Inre hamnen i Vasa. Tullpackhuset ritades av arkitekt Ernst Theodor Granstedt år 1875. Byggnadens areal var 850m². Tullhuset togs i bruk år 1879. Till stilen representerar Tullpackhuset nyrenässans. Tullpackhuset utvidgades enligt stadsarkitekten Carls Schoultz' planering år 1925, byggnadens areal blev då ca 2350m². Huset renoverades på 1950-talet. Då planerades övre våningen för kontorsbruk. Tullens kontorsutrymmen grundrenoverades i slutet av 1980-talet.

Grundrenovering för kuntsis museum för modern konst 2004 - 2005

Byggnadens total yta 2.523 m²
Volym 10.260 m³
Utställningssalar: ca 1.400 m²
Byggherre: Vasa stads tekniska nämnd och affärsverks nämnd, Vasa Hussektor

Arkitekter / experter

Arkitekt planering Vasa Hussektor, Timo Viitala, arkitekt Safa Planeringen av utställningslokalerna och inredningen arrak Arkkitehdit Oy, Helsingfors, Hannu Kiiskilä, arkitekt Safa Johanna Sipilä arkitekt Safa Inredningsplaneringen av Studio, möblering av utrymmena, skyltar Reaktori, Vasa, Eija Leinonen, formgivare Magnus Lindström, formgivare Tuomo Väänänen
Byggnadsentreprenör: MMC International Oy
Invigning av Kuntsi museum för modern konst: 2.2.2007.

Kuntsi museum för modern konst är en del av Vasa stads museer. Till Vasa stads museer hör Kuntsi museum för modern konst, Nelin-Cronströms konsthem, Österbottens museum, Tikanojas konsthem, Vasa konsthall och Gamla Vasa museum. Museerna fungerar som en gemensam organisation.

Kuntsi stiftelsen, Undervisningsministeriet, Österbottens förbund, Bröderna Gröndahls stiftelse samt Hedmans stiftelse har alla varit med och stött byggandet av det nya museet eller inledandet av museiverksamheten.

Till början
Tämä sivusto edellyttää javascript-tukea. Ole hyvä ja aktivoi tuki selaimessasi.