Museets kontakt information, läge och personal

Kuntsi > Yhteystiedot

Kuntsi museum för modern konst

Inre hamnen, 65100 Vasa, Finland
PB 3, 65101 Vasa, Finland

tfn +358 40 183 0440
fax +358 6 317 1046
kuntsi.info(a)vaasa.fi

Öppet: ti-sö kl. 11-17

Bokning av guidning: tfn +358 (0)6 325 3801
(tisdag - fredag kl. 10 - 15)

Café Simo
Stängt för tillfället

Museishop tfn +358 40 183 0440

 

 

Personal

Utställningsverksamhet

Utställnngschef
Riina Peltonen
Inre hamnen
+358 40 353 7377

Amanuens
Magdalena Lindroos
Inre hamnen
+358 40 704 0194

Amanuens
Anna Franck
Inre hamnen
+358 40 672 5415

Praktikant
Mari Häyry
Inre Hamnen
+358 40 704 3027

Samlingsverksamhet

vikarie Museidirektör
Auli Jämsänen
Skolhusgatan 2
+358 40 7644125

Samlingsassistent
Lisbeth Knif
Skolhusgatan 2
+358 40 161 9892

Amanuens
Kati Lehtinen
Skolhusgatan 2
+358 40 576 3780


Arkivamanuens
Kimmo Vatanen
Skolhusgatan 2
+358 40 180 6195

Amanuens, naturvetenskap
Tuomas Jokela
Museigatan 3
+358 40 708 0792

Forskare
Minna Vihla
Skolhusgatan 2
+358 40 707 5126


Digitaliserare
Nina Takala
Skolhusgatan 2
+358 40 487 9233

Publikarbete

Publikarbetschef
Jenni Niemi
Inre hamnen
+358 40 184 9250

Expeditionsvakt
Joona Ekroos
Hovrättsesplanaden 4
+358 400 789 888

Museipedagog
Kukka-Maaria Kallio (borta t.o.m. 31.5.2018)
vikarie Sini Björkholm
Inre hamnen
+358 40 661 8942

Museiserviceansvarig
Salla Mällinen
Inre hamnen
+ 358 40 356 4870

Museiserviceansvarig
Maiju Nyqvist-Alho
Hovrättsesplanaden 4
+358 40 183 1288

Museiserviceansvarig
Jenni Ojalainen
Museigatan 3
+358 40 775 0104

Museiserviceansvarig
Solveig Pått
Museigatan 3
+358 40 861 1097

Museimästare
Matti Raudaskoski
Hovrättsesplanaden 4
+358 40 520 3563

Museiövervakare
Mailis Syrjälä
Skolhusgatan 2
+358 40 182 8702

Guider
Chatarina Fjällström, Lauri Rintala

Produktion

Produktionschef
Anniina Pääkkönen
Inre hamnen
+ 358 40 176 8768

Forskare
Helena Sandström-Snickars
Skolhusgatan 2
+358 40 538 3796

Museimästare
Erkki Kormano
Museigatan 3
+358 40 703 8033

Konservator, möbler
Sari Nordlund
Museigatan 3
+358 40 166 2084

Museimästare
Juhani Pukkinen
Hovrättsesplanaden 4
+358 40 520 3564

Konstkonservator
Sari Tuomio
Museigatan 3
+358 40 836 8345

Utställningsmästare
Björn Wargh
Senaatinkatu 1
+358 40 740 6101Projektkoordinator
Anni Tuominen
Skolhusgatan 2
+358 40 487 6549

Fotograf
Sonja Ahola
Skolhusgatan 2
+358 40 630 9775
(1.9.2017-2.3.2018)

Regional verksamhet och myndighetsuppgifter

Landskapsmuseiforskare
Kaj Höglund
Skolhusgatan 2
+358 400 669 039

Regionkonstmuseiforskare
Jaakko Linkamo

Skolhusgatan 2
+358 400 803 786

Byggnadsforskare
Outi Orhanen
Skolhusgatan 2
+358 40 531 3918

Landskapsarkeolog
Pentti Risla
Skolhusgatan 2
+358 40 702 8199

Stödtjänster

Ekonomisekreterare
Johanna Laitinen
Skolhusgatan 2

It-ansvarig
Marja Lehesvuo
Skolhusgatan 2
+358 6 325 3782
+358 40 744 3782

Marknadsföringsplanerare
Ulla Kalliokoski
Styrelsegården, kommunikationsservice
+358 6 325 1049
+358 40 646 4044

Kanslist
Sofie Sundell
+358 6 325 3781
Skolhusgatan 2

Organisation

Kuntsi museum för modern konst är en del av Vasa stads museer. Till Vasa stads museer hör Kuntsi museum för modern konst, Nelin-Cronströms konsthem, Österbottens museum, Tikanojas konsthem, Vasa konsthall och Gamla Vasa museum. Museerna fungerar som en gemensam organisation.

Vasa stad

E-post

förnamn.efternamn@vaasa.fi

 

Faktureringsadress

Vasa stad, Kuntsi museum för modern konst,
PB 129, 65101 Vasa

Webbfaktura (bara inhemska leverantörer):
E-fakturaadress (OVT-adress) 003702096026002
Operatör CGI, operatör/adress
003703575029

FO-nummer: 0209602-6 / Vasa stad


Till början
Tämä sivusto edellyttää javascript-tukea. Ole hyvä ja aktivoi tuki selaimessasi.