Kom med till den populära färgbaden för bebisar!

Kuntsi > Tapahtumat > Vauvojen värikylpy
Kuva: Anssi Turunen

Upplevelser för babyfamiljer

Kuntsis konstpedagogiska verksamhet sträcker sig även till babyfamiljer. I september 2011 körde vi igång med Färgbad för bebisar (Vauvojen värikylpy). Verksamheten utgår från barnen och vikten ligger vid mångsidiga sinnesupplevelser och växelverkan mellan babyn och föräldern. Verksamheten är riktad till bebisar (4 mån-12 mån) och småttingar (1-3 år) och deras föräldrar.

Färgbadet leds av museipedagog Johanna Kull som har gått Färgbad för bebisar -utbildningen i Björneborg. Verksamheten har gjorts i samarbete med Österbottens barnkulturnätverk BARK. Färgbad för bebisar och Färgbads-metoden har utvecklats av Päivi Setälä, verksamhetsledare för Björneborgs barnkulturcenter och Satakundas barnkulturnätverk, tillsammans med workshopledare för färgbadet.

Minneslista för färgbadare

 

- Ta med handduk och byteskläder åt barnet (även för föräldrar är det bra att ta på sig “målarkläder”)
- Meddela instruktörerna om nya allergier
- Ät innan ni kommer till färgbadet, så kan vi under färgbadet koncentrera oss på att måla och undersöka istället för att äta
- Av säkerhetsskäl är det endast tillåtet att fotografera när två föräldrar/vuxna deltar i färgbadet med barnet
- Om ni inte kan delta vänligen meddela oss per sms eller e-post så vi inte förbereder material åt för många i onödan

Det viktigaste är att vara i nuet och göra tillsammans!

Målet är inte effektivitet och utförande, utan att känna och uppleva!

Trevligt färgbad,
önskar
färgbadsinstruktören Johanna


Ytterligare information:

Johanna Kull, johanna.kull(a)vaasa.fi


Läs mer om Färgbad för bebisar! (PDF)

 


Färgbadsgrupper 2016

Våren 2016, tisdagar och onsdagar

Åldersgrupperna:
Grupp A (4 mån–1 år) FULLSATT tisdagar kl. 11
Grupp B (1–2 år) tisdagar kl. 13
Grupp C (2–3 år) tisdagar kl. 15
Grupp D (4 mån–1 år) FULLSATT onsdagar kl. 13
Grupp E (1 – 2 år) onsdagar kl. 15

Färgbadsgrupperna träffas under våren varje vecka (v.10 -15) sammanlagt sex gånger. Träffarna är enligt gruppen tisdagar kl. 11, kl. 13 eller kl.15 eller onsdagar kl. 13 eller kl. 15. Max 8 barn / grupp.

vecka 10: ti 8.3 / ons 9.3
vecka 11: ti 15.3 / ons 16.3
vecka 12: ti 22.3 / ons 23.3
vecka 13: ti 29.3 / ons 30.3
vecka 14: ti 5.4 / ons 6.4
vecka 15: ti 12.4 / ons 13.4

Kursavgiften: 60 €. I avgiften ingår materialkostnader. Anmälan är bindande, och förbinder dig till att betala kursavgiften.

Anmälningar: Anmälan till kurserna startar måndag 1.2.2016. Anmälningar per e-post till johanna.kull(a)vaasa.fi. Ifall du uteblir från en kurs annullera senast 1 vecka före kursstart.

Anmäl barnets namn och ålder samt eventuella allergier (gäller även föräldern) samt förälderns kontaktuppgifter (tfn / epost). Under våren leds grupperna av konstpedagog Johanna Kull.

 

Till början
Tämä sivusto edellyttää javascript-tukea. Ole hyvä ja aktivoi tuki selaimessasi.